body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

弹窗惊魂

上一集    下一集
晚娘下正文2021-04-21 11:04:218888
弹窗惊魂“真没想到这一次大漠沙教之行,惊魂还能拿到净化甲胄的第四部件……缘分呐……”弹窗……孔清和张一袅战斗时,惊魂可没想过在法师遗址外早已经闹得天翻地覆。无数势力门派齐聚,弹窗在孔清三人打开空间缝隙处,各大高武冷眼沉望。不止如此,惊魂在遗址外,还集聚着无数武者,所有人都是一脸愤怒,虽然不知道是从哪里传出的消息,反正他们听见的就只有一个。那便是孔清!弹窗“这孔清三个贼人还真是胆大包天,惊魂竟然私自潜入遗址,令我等在将后遗址白跑一趟,现在连法师遗址也只能看不能进……”“哼”一大汉举起大刀,弹窗煞气十足,弹窗犀利的眼神恨不得现在就要进入遗址,将孔清抓起来大卸八块,“现在怎么办,诸位谁就出个招吧,再这样坐以待毙,我看里面的宝物都快被孔清贼人捞完了!”这些势力高层才是一个个极怒大言,惊魂其中闹得最凶的,就是原来把孔清吹成圣人君子的人。大地,弹窗一片明亮。惊魂“轰隆隆~”也就在此刻,弹窗地面开始了震颤。敌人,惊魂随着光芒,一同而来!“准备!弹窗”苏青挥手。他看着远处,正有黑压压的一片身影,宛如阴云一般,以极快的速度冲来。那黑影越来越近,越来越近……到最后,已经能彻底看清,那是一道道的身影!一共四群,穿着不同的铠甲。但此刻,用‘群’这个字来形容,真的是有些不足了。因为每一群,都有三千万的修士!!!那乌压压的场面,像是要将太阳光都给遮蔽。远处的地平线上面,尽皆被这些身影给踏平。有无尽的修士,于虚空之上冲击而来。如同浪潮,澎湃汹涌!“巨人军一部,冲击地面。”“巨人军二部,冲击虚空!”“听我命令!”苏青大喝!哪怕是对方的修士,远远超出了巨人军数量,是巨人军的十几倍之巨。可他们,依旧是没有任何惊恐的样子。弹窗惊魂甚至,都有些兴奋!四大帝朝,一亿两千万的修士,应该足够宣泄一下,巨人军的怒火和仇恨了吧?不让他们出战,那才是对他们,最大的侮辱!“轰隆隆~”地面的震颤,越来越剧烈。敌人正在急速靠近。五千里、三千里、一千里……五百里!苏青蓦然抬头!他看到了那虚空之上,正有四道身影,骑着一头头的强大妖兽,首先冲击过来。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/14387.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。