body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

1234av

上一集    下一集
巍巍昆仑电影正文2021-04-21 15:50:474
1234av说吧,孔清立马调动源力,可这个时候,孔清却发现自己根本不会飞……见到孔清有些着急的模样,源媛香眼神一变,赶忙来至孔清身旁,然后握住孔清手掌,轻道,“别急,我教你”源媛香源力微动,这就看见一层层源力蔓延到孔清身上,在源媛香缓缓升起之时,孔清也才发现自己的正往半空飞去。这是让孔清惊喜不己,待到孔清和源媛香停留在半空时,孔清才选择松开源媛香手掌,看着自己已经离地七八丈,孔清这才露出惊喜的笑容,“原来我真的可以做到!”就在孔清为之大喜时,孔清身体一松,源力也从双脚消失,就在孔清要落下去时,源媛香才伸手将孔清扶住。孔清也是习惯性拉住源媛香手腕,眨巴眨巴眼睛,确认自己不会再掉下去后,孔清才抬头看着源媛香。两人的距离不过几指,甚至连对方炙热的呼吸都能感受到,四目相对,还是孔清最先露出一抹苦涩,“师姐,谢谢你,我总是连这些简单的事情都做不好,一路上,都在麻烦师姐”源媛香嘭的一声便扑在孔清身上,俏脸也是一片释然,轻喃道,“应该是师弟一路上对我照顾,让我拥有了从未有过的被保护的感觉,谢谢遇见师弟,谢谢遇见孔清……”“师姐……其实我心里一直对你都很愧疚,我将承诺看的太重,这种必须完成的承诺,让我太累了”“嘶!!!”胡生深深的倒吸了一口凉气。这该死的家伙,居然问尊上……叫什么?他修为尚低不假,感受不出苏寒的境界。他初来乍到不假,不知千亿之尊的身份。可他……难道连天山阁当中,那些属于尊上的画像,都没有看到过吗???作为下等星域最顶级,最招惹不得的人物,任何的宗门里面,都会有苏寒的画像存在。每当有新弟子加入,这些宗门首先要教导他们的,并不是什么功法,也不是什么秘术,更不是如何修炼,而是……先拿出画像,让他们,记住这个人的长相!!!可是,这个该死的东西,尊上就站在他的面前,他却是不认识?不认识也就罢了,毕竟就算是画像再多,也终究会有遗漏的人。但他,凭什么,在尊上面前,如此狂妄?他以为他自己是谁?天山阁的规矩,都被他给放到了哪里?若不是狂妄,若不是嚣张,说不是说了一些极其难听的话,尊上又怎会如此的愤怒?他甚至,还想要借助自己之手,将尊上给击杀!!!胡生的心脏,在这一刻,都几乎要炸开一般。苏寒让他说出自己的名字,可他敢吗?这下等星域当中,有谁,敢直呼尊上其名?即便是那些新出生的婴儿,其父母在起名字的时候,都不敢跟尊上重名!即便是那些曾经与苏寒重名之人,都已经在域外天魔被剿灭之后,改了自己的名字!直呼其名,那是对尊上的亵渎!!!1234av“砰!”胡生双膝弯曲,砰地一声跪在了云层上面。“晚辈,拜见尊上!!!”“轰!”见到这一幕,整个人群,直接就炸开了!有不少冥王军的人,实际上也都已经认出了苏寒,可他们的表现,比胡生,更加不堪。他们甚至,都已经忘记了给苏寒行礼,脑海当中,只有那该死的年轻男子,之前所说的那些话!而此刻,见到胡生跪拜,他们也都是反应了过来。哗啦啦!所有冥王军的人,尽数跪下。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/27268.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。