body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

上门狂婿韩三千免费全文免费阅读

上一集    下一集
上门狂婿韩三千免费全文免费阅读先前他确实是被叶霸天的一拳震住了,狂婿否则四大长老并不会这么早出现,兴许压根就不会出现也有可能。“长老,千免你们先前怎么可以言而无信!”见到其中两个老熟人,费全费阅叶飞华当即质问出声。先前邀请他来到叶家的正是与叶霸天搭话的长老,文免这只是其中一个,另一个也站在正他的身旁。只是让叶飞华没想到的是这二人在关键时刻居然躲入了柴房,上门方才这是惊险万分。“叶飞华,狂婿这权当是我们对你与叶凡的一场考验,同时霸天不出现,光是我们两人也不好为你做主!”千免那两名长老满是无奈的解释道。他们虽然向着叶凡这一边,费全费阅但有两个却是向着叶太公那一边的,两两扯平,最后只能靠自身。“飞华,文免不要说了,准备接受挑战吧!”老者听罢笑了起来,上门浑浊的双目中尽是勘破一切的目光。“前辈如此高人,狂婿为何要藏身于天妖山脉,还有当初……”叶凡见老者承认,千免心中在兴奋之余,还涌现了一连串的疑惑。不过叶凡的问话只说了一半,费全费阅就被老者打断道:“叶凡,你莫要着急,先让老朽带你去一个地方,你自会明白一切!”“前辈,文免抱歉!”叶凡这才意识到自己因为激动而有些失态了,赶忙躬身行礼道。不过想着打开上古妖皇的枷锁有望,叶凡不激动也不行,此刻只能暂时克制着。老者话语落下,没再飞行,而是一步一个脚印的朝一处方向行去。叶凡朝那望了一眼,曾经的记忆涌上心头,那里有着一颗奇特的大树,里面蕴含着一个上古洞府,而老者正是往那里行去。他一步一个脚印,速度缓慢,仿佛极为珍惜这个时刻。叶凡此刻平定心神,不再激动,较为坦然的跟在绝世丹尊的后面。他并不知道绝世丹尊这么做的原因,但看其模样,必然是在缅怀些什么。如此的状态下,原本瞬息的道路,变得有些漫长,绝世丹尊在前行的同时突然说道:“叶凡,相信她已经和你讲过我们之间的事情,还有枷锁的来源,现在便来听听老朽的吧!”叶凡听罢没有说话,只是点了点头,正所谓解铃还须系铃人,上古妖皇心中的枷锁因绝世丹尊而起,自然也需要他来解开。“这里曾是我们第一次遇见的地方,就在这条道路上!”绝世丹尊的心神陷入了过往,主动解释道:“那时候她与老朽一同追寻圣道,我们一起经历了许多,那些想必你都已经知道!”“为了参悟圣道,我们携手在一颗树中开辟了一处空间,在那里,修炼很快乐,我们仿佛找到了比圣道更好的东西。”绝世丹尊说话间望向了前方越来越近的大树,脸色瞬息万变道:“只可惜世上一切的诱惑都敌不过永生,为了永远拥有那份美好,我们越发的希望得到永生,于是对于圣道也更为期盼了!”“永生!”这个字眼激起了叶凡心中的波澜,他也很难抵挡这个字眼的诱惑,甚至比力量更为重要,同时他也承认,这是其修炼的一大目的所在。“那时候圣道的秘密需要自己来探寻,我们一起奋斗,组建了剿圣联盟,渴望从当世最强者天威神女的身上得到圣道的信息,只可惜最终……我背叛了她!”绝世丹尊说至最后眼眶居然变得有些湿润,不过并未有眼泪滴下,只是代表了他内心无尽的悲伤。上门狂婿韩三千免费全文免费阅读“为什么?”叶凡当即追问道,这才是这段话中最为重要的东西。“因为我和她不同,我在最后的时刻明白了圣道的真谛,我与她,本就不是一路人!”绝世丹尊满是伤感的说道。“不是一路人?这是什么意思?”叶凡再问,只觉这解释的越来越模糊了。“这得从老朽刚修炼时说起,那时候老朽有一个师傅,被誉为天威老人,他传授我神乎其神的炼丹之术,待我丹术大成,师傅却消失了,而在追寻圣道的最后时刻,师傅突然出现,且告诉了我圣道真谛!”绝世丹尊缅怀道。“什么?天威老人!”叶凡这次真的被惊得不轻,天威老人他再是熟悉不过,不仅得其传授恐怖至极的阴阳神图,二人还在轮回中相见过。但是令叶凡最不敢相信的,这天威老人居然还是绝世丹尊的师傅。如此说来,天威老人才是大陆炼丹的始祖。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/298459.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。