body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

都市神豪林云最新小说全部大结束

上一集    下一集
333bbb正文2021-04-19 10:47:3327775
都市神豪林云最新小说全部大结束哪怕是凌笑和萧雨然两人,神豪束都是脸色微变。雷劫,最新向来都是根据渡劫之人的本身实力,来进行降临。渡劫之人实力越强,小说降临的雷劫也就越强。当然,全部若能渡劫成功,那得到的奖励也会越多。这一点,都市大结在苏寒身上,有了极其全面的诠释。但,神豪束还有一点!渡劫之人,最新在渡劫之时,人数越多,雷劫也就越强!也就是说,小说只有他自己承受雷劫的时候,那雷劫,才是最弱的。而凌笑和萧雨然,全部目的是牵引雷劫,对下方那九亿人进行进攻。话音落下,都市大结一颗拳头大小的透明圆珠出现在盘古星子手里。苏寒清楚的看到,神豪束在那圆珠里面,有诸多画面闪过。只听盘古星子深吸了口气,最新而后缓缓道:“元灵被困的画面,就在其中,你若依旧不同意这圣血的分配,那本殿,自会让所有妖魔天骄都看到!”小说“呼……呼……”苏寒呼吸急促,全部一时之间甚至都忘记了去阻拦中麟,仅仅是那金色虚影在自行阻拦。对苏寒来说,对整个人族来说,盘古星子的这种威胁,都是极其致命的啊!如盘古星子所言,任何强者的性格都是多疑的,他们只要听到些许风声,哪怕还没确认,也一定会去进行试探。苏寒知道妖魔一族对人族恐怕有了猜疑,可他们也不敢现在就进行试探,真要发动小规模攻击,那也是在以后。可要是盘古星子将此事说出去的话,那来自于妖魔一族的这种试探,就会立刻提前!而一旦提前,那人族就必须要反抗,来自于圣域的圣罚也必须降临。到时候,血月之尊甚至都会亲自出手。他一个,就代表着整个妖魔一族!他的出手,相当于率领妖魔一族举族进攻,人族的主宰境,岂还能忍得下去?忍不下去,就要战!可真战起来……元灵这个空缺,由谁来弥补?到那时,人族少了一位主宰境的事情就会彻底暴露,而来自于妖魔一族的大规模进攻,也将会同时爆发!经历了在神界这段时间的探查之后,苏寒对人族,实在是抱不上什么期望。妖魔一族若真的发动大规模进攻,怕是在很短的时间内,就会将人族扫平!这是苏寒绝对接受不了的事情。相比起整个人族,区区一个盘古星子,一滴圣血,又算得了什么?但是……都市神豪林云最新小说全部大结束盘古星子太强,同级别之下,连中麟这种顶级天骄都不能将其压制,若真的让他得到了圣血,那必然又会有极大的提升。就这样给他,真的是不甘心啊!“苏寒,时间不多,你考虑好了没有?!”盘古星子喊道。苏寒微微沉吟,道:“所有看过这副画面的妖魔天骄,苏某都可以将他们干掉!如此的话,就没人会知道元灵被困的事情了!”“哈哈哈哈……”盘古星子大笑起来:“苏寒啊苏寒,你堂堂妖龙古帝,不觉得自己这番话语可笑么?”“九幽城付出了十位三血古妖的代价,保中麟不死,你认为你能杀的了他?他若不是执意要抢夺这圣血,而是一心想走的话,你能拦得住他?”“再退一万步来说,你就算是真的能将此地的妖魔天骄全部干掉,你又能杀的了本殿?我可以清清楚楚的告诉你,我若想走,你一样拦不住!”“这些妖魔天骄或许会死,但我可以将此事传递到整个神界,传递到其他妖魔耳中。到那时,你不愿看到的事情,照样会发生!”苏寒拳头紧握,牙齿轻咬,缓缓道:“我不信你敢这么做。域外天魔让你潜伏在我银河星空当中,必然还有更大的图谋,你若真的这么做了,那域外天魔的布局就会功亏一篑,你承担不了这个责任!”
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/35325.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。