body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

阿宾传

上一集    下一集
阿宾传三十二!阿宾阿宾……四十!阿宾一直到四十颗太古黄金龙细胞觉醒,阿宾他的力量又平白增加了一千斤!不仅如此,阿宾体内太古黄金龙细胞越多,他在人龙形态之下的实力也就越强。本来人龙形态之下,阿宾他的实力就能提升五成,如果使用龙族武学,甚至可以增加一倍。而这太古黄金龙细胞的觉醒,阿宾又为他增加了足足四成的攻击力。这样累积起来,阿宾都快接近太古黄金龙形态的战斗力了。阿宾而且事情绝对没有就此结束。阿宾这样把握也会更大一些。“杨凡,阿宾就先把你干掉吧,省得你总是逃过。”凌霄的逆神剑,阿宾对准了杨凡。脚下轻轻一踩地面,阿宾身体倏然破空而去。阿宾凛冽的寒风在杨凡的耳畔响起。他现自己的头竟然被那恐怖的剑意切断了几根。面对这样的凌霄,他怎敢轻敌。全身心最好了战斗的准备。而那阎罗已经移动到了侧方,准备趁着凌霄与杨凡一战的时候,突然下手,将凌霄击杀。“动手!”杨凡挡住了凌霄的攻击,逆神剑被他手中的兵刃挡住,无法继续向前。≈1t;i≈gt;≈1t;/i≈gt;而此时的凌霄,也停了下来。杨凡大吼了一声。阎罗终于动攻击,从侧方朝着凌霄的脑袋狠狠地抓去。那一瞬,杨凡分明感觉什么东西不对。他本以为是错觉,可以抬头一看,凌霄这家伙居然在笑。“你笑什么?”杨凡不解。凌霄自然不可能回答。“不对!不要过来,他的目标是你!”杨凡不是蠢货,虽然慢了一些,但还是很快就想到了凌霄的策略。最简单的声东击西啊。阿宾传表面上是攻击他,实际上却是吸引那阎罗来攻。≈1t;i≈gt;≈1t;/i≈gt;如此一来,阎罗就逃不掉了。“怕什么,他还能秒杀我不成?”那阎罗可是第一阎罗。昔日莲华大帝帐下的第一强者。虽然现在实力不怎么样了。可也不至于惧怕凌霄啊。更何况,此时他纵然想要停下来,也不可能了。以他的度,现在如果停下来,反而是把破绽全部暴露在凌霄的眼前。就只能等死了。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/490228.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。