body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

池晚封以珩小说免费阅读

上一集    下一集
池晚封以珩小说免费阅读陆天羽点头,封费阅而后纵身一跃,直接跳到对面山壁上突出的一颗石头上,稳稳当当的站在了上面。“好!说免”看着他的样子,北冥天忍不住叫了一声好。那块石头不过巴掌大小,池晚陆天羽站在上面却如履平地,确实值得叫一声好。陆天羽闻言微微一笑,封费阅而后向上看了一眼,接着脚上一用力,整个人直接飞起数百米之高,而后又落在了一块石头上。他微微舒了口气,说免动作不停,又是一跳,向上飞去……看着他灵动的身影不断的跳来跳去,池晚眨眼间就钻出数百丈之高,池晚域界飞舟上的北冥天忍不住夸赞道:“陆小友果然不凡,手段之多且强大,真是让老夫自愧不如!”他是真觉自愧不如,封费阅想想看,封费阅陆天羽不过区区皇级修士而已,却有着堪比圣者一般的实力,而且他又精通禁制一道、气炼一道,且在这两道里也属于大能行列……说免单单这一点就足够让不少人汗颜的了。池晚更别提他还掌握了那么多手段……这是一个虎背熊腰的大汉,封费阅眼似铜铃,胳膊如象腿,身形宛如小山一般——“天罡领主,说免它是玄铁所化!”蛟龙给陆天羽传音道。陆天羽顿时浮现出惊讶之色,池晚玄铁也能有自己的意识?似乎猜到了陆天羽心里的想法,封费阅天罡领主开口道:封费阅“哼!本领主的确是玄铁所化,因此,在本领主面前,你们的任何玄兵都是没有作用的!因为本领主会同化它们的,哈哈!”玄铁本就是打造玄兵用的气炼材料,说免它化成人形,对玄兵就有了天生的克制能力,就如同神兽对妖兽有血脉上的压制一样,天罡领主也能同化玄兵。当然,它的话还是多看些夸张的,它的确能同化玄兵,但同化不了神器。神器蕴含着帝气,当然不是区区玄铁能同化的。因而,陆天羽脸上没有丝毫慌张,看着天罡领主淡淡说道:“前辈突然出现,也是来与我谈判的吗?”“不,我是来看看你小子到底有什么能耐连杀我时空死海两个领主的!另外,你先前提的要求,我代表时空死海的领主回答你,不可能答应!我时空死海的领主必须要进入修罗大陆,你修罗大陆的修士要是不服,那就与我等战上一场吧!哈哈哈!”天罡领主嚣张的狂笑起来,身上散发出一股强大的融化之力,下方不少修士的玄兵竟然齐齐从身上飞出,飞到虚空中化成粉末,融进了天罡领主的力量当中。所有人都脸色大变,没想到天罡领主的话是真的,它真的能同化玄兵!然而,陆天羽却是脸色淡然,看着天罡领主淡淡说道:“你真的能代表时空死海的众位领主吗?”“当然可以!”天罡领主想都不想就说道。然而,一旁的青玄却是冷哼声道:“我时空死海有三十六领主,除去死掉的托塔神王、莽云氏和被抓走的无天大魔王,认人族为主的蛟龙外,尚有三十二位领主,谁允许你全部代表了?”“怎么,你个牛鼻子有不同的意见?”天罡领主冷冷的看着青玄。青玄脸色不变,淡淡说道:“没错!我青玄接受西南十五位领主的委托,前来向修罗大陆的人族商谈两界修士共来往之事!我等并不打算主宰修罗大陆,我等只想能随时进出修罗大陆,与修罗大陆的人族和平共处!”青玄说着看向了陆天羽。从他的眼神中,陆天羽看到了真诚,看样子,青玄说的没错,他和另外的十五位领主的确是这么打算的。“和这些蝼蚁和平共处?牛鼻子,我没听错吧?你也是堂堂的领主,竟然想着跟这些蝼蚁和平共处,你的颜面何在?”天罡领主一脸鄙夷的看着青玄。它从来就没想过要和修罗大陆的人族和平共处,在它看来,修罗大陆的人族都是蝼蚁,根本没有资格和它和平共处。“不论你怎么说,我等十六位领主的主意已定,所以,你代表不了我时空死海!”青玄淡淡说道。“青玄真人,你们若真是这么想的话,那我愿意与诸位具体商谈!”陆天羽连忙说道。池晚封以珩小说免费阅读时空死海里的领主明显分成了两派,一派是青玄这样的,主张和人族和平共处的领主,另一派则是天罡领主,虽然天罡领主只是代表自己来的,但谁也不敢保证,剩下的领主中,会不会全都和他的想法一样,抱着主宰修罗大陆的想法。因而,陆天羽只能把它们归为另外一派。这两派领主目标想法完全不同,那陆天羽就有机可趁,只要能让青玄一派的领主说服另一派领主,那此次的谈判必然成功。不过,两派的领主实力都很强大,一派想要说服另一派,自然没那么容易。天罡真人愤怒的盯着青玄和陆天羽道:“你们商量号的?”“我也是第一次走出时空死海,谈何商量?只不过我等来时就已经想好了怎么做而已,难道你不是?”青玄哼了声,接着道:“不管怎么说,主宰大陆的事,我等不同意,我劝你也别打这个主意,你别忘了,修罗大陆非我时空死海,神道不会允许你像在时空死海一样为所欲为的。”青玄它们当然不是惧怕修罗大陆的修士才愿意和平共处的,它们怕的是修罗大陆的神道!修罗大陆是正常的域界,这里的神道规则之严,远非时空死海能及!它们这些领主要想在这里为所欲为,必然会受到神道处罚!
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/790476.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。