body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

cl社区最新地址2018

上一集    下一集
火鸳鸯正文2021-04-19 23:51:447865
cl社区最新地址2018这次,最新确实是他小觑叶凡了,按照那人原本的意思,是在叶凡击杀狼王的时候给其带去麻烦,扰乱他的任务。可惜他自拿主意,地址挑战叶凡,落得此番结果。现在莫说高呼声了,社区以后想要抬头都难。毕竟万众瞩目下,他输得太惨。“郝腾飞,最新还不走!”后方卢方愤然叱喝了一声,地址原本几乎没有缺憾的一场算计,因为郝腾飞的自大硬生生付诸东流。社区卢方已经做好被那人惩罚的准备。郝腾飞听到后,最新缓缓站起身来,随着卢方一同消失在叶凡的面前。叶凡一直看着他们离开,地址其实自先前郝腾飞试探他的时候,他就已经怀疑了。背后那人原本已经把一切责任都归咎在唐中杰的身上,社区且特意把甄申言的身份道出,这一切都不过是阴谋。“怎么?这么快就把我忘了,最新你可是放言要我承受后果呢!”看着大汉错愕的神情,地址叶凡对其似笑非笑道。“你……你是那小子!社区”大汉从震惊中反应过来,最新身躯狂颤,最新也不知是因为紧张还是愤怒,下一刻就朝康老大告状道:“老大,此人就是拒绝交纳天石,且杀了我们四名魔士的小子!”“哈哈哈,地址终于认出我来了,不过已经晚了,我先送你上路吧!”叶凡听罢大笑了起来,他就等着此人来揭开他的身份。“刷!”话音落下的瞬间,叶凡的手掌已经盖上了这名大汉的天灵盖。大汉正是先前在叶凡眼皮子底下逃跑的那名九重巅峰魔士,不过现在,已经在柏贤手中重伤的他完全没有力量反抗叶凡。哪怕没有星辰之力助力,叶凡也足以将其吞噬。“啊……”伴随着大汉歇斯底里的痛呼声,一丝丝力量从其天灵盖窜出,直接涌入了叶凡的手掌之中。而大汉的身形,也在随之萎缩,最终只听“噗”的一声,化为了漫天尘埃。“呼……”吸收了一名九重巅峰强者的力量,叶凡感觉十分过瘾,体内七重的瓶颈已经开始松动。“康老大,现在知道我与你的恩怨了吧!”杀了大汉后,叶凡再次转身回到了康老大的跟前。此刻康老大已经站起身来,面色阴晴不定,正强忍着心中的怒火,过了半响才道:“小子,人你已经杀了,我与你的恩怨,就此了断如何?”康老大虽然为人嚣张跋扈,但也知道此刻的局势。叶凡背后有强者帮助,他若是现在与叶凡算账,只会自己找罪受。“你的手下先前的行径已经触怒了我,你想和解可以,不过是否该给出些灵石补偿一下?”叶凡淡淡回道。“天石?”一听这两个字眼,康老大顿时变得敏感起来,阴沉道:“你想要多少?”cl社区最新地址2018“不多不多,给个十万此事就算了!”叶凡无所谓的说道。“十万!”听到这个数目,在场众人吓得眼珠子都差点掉下来,就连柏贤也是目光一颤。先前的康老大已是贪婪至极,没想到来个叶凡,更是夸张,十万之数,简直就是狮子大开口。哪怕是十大宗门与三大城池,怕也无法一下子拿出这么多。天石在天域的珍惜程度,远非苍黄之地上的货币可比。“小子,你是在开玩笑吗?哪怕你把老子杀了,也不可能给你这么多天石!”康老大脸色已经变得铁青,若不是有柏贤在,他此刻必然已经把叶凡抽筋剥皮。从来都只有他勒索别人,从没有别人可以威胁他,此番实乃他的奇耻大辱。“既然没有,那就杀了吧!”
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/790873.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。