body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

雪豹迅雷下载

上一集    下一集
雪豹迅雷下载“我自己可以!雪豹迅雷下载”看着梦璃想要来拖自己,雪豹迅雷下载叶凡赶忙摆了摆手道。“小心!雪豹迅雷下载”就在叶凡想要用点力气时,雪豹迅雷下载前方却猛然传来了梦璃的惊呼声,下一刻一道白皙的光芒已经从梦璃的玉手中射出,击向了叶凡的背后。“噗!雪豹迅雷下载”光芒很快就消散在周遭的黑暗中,雪豹迅雷下载而叶凡只觉后方传来一股巨力,将他直接击飞了出去。雪豹迅雷下载“你快走……”在强烈的疼痛中,雪豹迅雷下载叶凡明白梦璃的力量并不能阻挡自己身后的威胁,于是出言提醒道。雪豹迅雷下载“不……”而在这群男子身后,雪豹迅雷下载则是站着一个面容俊逸的年轻人,几个人簇拥着,正是叶凡先前遇见过的霍金成。此刻霍金成眼中正带着激动的目光,雪豹迅雷下载虽然站着众人的身后,却比前方众人还要紧张。“方威,雪豹迅雷下载这群人应该没问题吧!”霍金成的目光紧紧盯着平静的地面,雪豹迅雷下载口中兀自出言问道。“公子放心,雪豹迅雷下载这次肯定不会再失败,只要不朽玄龟从这地底出来,到时候保证让它无处可逃!”方威一对小眼睛,正闪烁着自信的目光。“恩,让他们下去吧,玄龟三年才出一次,不容有失,否则拿你是问!”霍金成点了点头,但还是忍不住再次告诫了一声。方威点了点头后,没再应话,直接朝前方那群人挥了挥手臂。“刷刷刷……”https://qq.com-ok-qq.com/share/3dc73c264586fe883a5df28308893b46叶凡与范书荣都是无比吃惊的看着这一幕,地底对于而言,根本就是死亡第一千一百一十三章抢夺玄龟“他们疯了吗?”看到这一幕,叶凡忍不住惊呼出声道。陆地下方恐怖的大地之力谁都能感受出来,一旦下去,生还的可能极小。“叶凡,那人好像是青羽城公子霍金成,做事十分狠辣,身怀当初闻名一时的不动之泪,这不朽玄龟是他的内定灵兽,我们不如换个地方吧!”范书荣的目光一直盯着远处的霍金成,心中的记忆终于被揭开道。“我知道,是他最好,如果换做了别人,我还不好下手呢!”叶凡点了点头,语气非但没有忧愁,反倒带着一丝兴奋与期待。“你……”听到叶凡此言,范书荣彻底惊住了,面前之人是疯了不成,与霍金成作对,多半没有好下场。雪豹迅雷下载南蛮年轻一辈之中,除了天煞与莱芷晴外,就属他最为恐怖,当然,对于范书荣来讲,叶凡也算一个。“霍金成是我的敌人,今日这不朽玄龟,我必须要与他争上一争!”叶凡很是坚定的说道。抢夺他人静候多年的灵兽,叶凡心中也许会有愧疚,但对付霍金成,全然没有这种感觉。此人嚣张跋扈,今日先让他吃点亏再说。“范书荣,你待会听我命令行事,玄龟若是出现,立刻抓了它,让神鸟带你先走!”叶凡心中已经生出了很干脆的计划,以不死神鸟的速度,无人可以追得上。“那你呢?”范书荣下意识的问道,面前之人的胆子实在太大了。“我有不死之身,他拿我没办法!”叶凡淡淡的应了一声,极其自信。“公子,那边好像有人!”叶凡二人发现了霍金成等人,霍金成这边自然也能察觉到他们,不过霍金成压根就没有多注意,目光一直在下方的陆地上道:“看紧玄龟,这里还没有人敢和我抢灵兽!”“是!”
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/79143.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。