body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

Ʒɫ̳

上一集    下一集
铠甲勇士12正文2021-04-18 06:20:37816
Ʒɫ̳终于,Ʒɫ̳孔清三人走过了美人坊。就在孔清松了口气时,Ʒɫ̳孔清下意识往身后美人坊的方向看去,居然见到了一道非常熟悉的身影。二长老,Ʒɫ̳伊劲!此刻伊劲低着头,Ʒɫ̳在街上左顾右盼,确认无人后,才低着头走进了美人坊。Ʒɫ̳“伊劲……”孔清脑中一片空白。见到呆滞的孔清,Ʒɫ̳源媛香才将孔清拉了回来,不解的问道,“你看什么”孔清忍住惊骇的内心,Ʒɫ̳摇摇头,强撑起笑容,“没事没事”Ʒɫ̳伊荣也才偷偷一笑。Ʒɫ̳“你今天怎么神神经经的”源媛香瘪瘪嘴。“狂妄也是需要实力的!Ʒɫ̳”孔清轻喝一声,以迅雷不及掩耳之势,一个爆步已是来到壮汉面前。在壮汉慌乱之时,Ʒɫ̳手掌猛然一握,源力迅速爆发。Ʒɫ̳“你……”轰!Ʒɫ̳众人只见到一丝血线中空中划过,Ʒɫ̳壮汉当即就被孔清一拳打飞倒在壮汉身后的人群中。众人连忙将壮汉扶起,孔清见状,哪能让壮汉站起来,趁你病要你命!直接一步跨过地上的张寸,源力再次涌现,一手排开壮汉周围众人,直接将壮汉提了起来。在壮汉恐惧的眼神中,孔清手肘高高抬起。轰!咔!一个肘击打在壮汉肩上,只听见骨头一碎,孔清才一把讲壮汉扔在地上。砰!一脚踏在壮汉身上,将脸凑过去,近近的盯着壮汉的眼睛,“我现在怎么样?”孔清这几个呼吸时间的动作,任是让所有人为之一振,壮汉的手下也是满脸恐惧,连连后退。壮汉看着只有一掌距离的孔清,轻颤道,“厉,厉害!”这个时候,张寸也是站了起来,跑到孔清身旁,指着地上的壮汉就喝道,“大哥,这东西给我玩阴的,居然想收服我!”地上壮汉听到张寸的话,脸色一变,连忙道,“没,没有这回事!”“嗯?”孔清眉头一皱,也不管他们说的是不是真的,将脚从壮汉身上挪开后,才缓缓说道,“你有多少人?”壮汉想要撑着碎石站起来,但肩上的疼痛却是让他只能半仰在地上。“九…九百人!”壮汉忐忑道。又回过头看着张寸,“我们多少人?”“两千!”张寸连忙回道。Ʒɫ̳听到两人汇报人数后,孔清才若有所思的点点头,好一会才淡淡的说道,“以后我们就三千人了!”“不可能!你别做梦了!”壮汉立马拒绝道。“想要让我们当你手下,别做梦了!”“就是!”“一个小屁孩,也想让我们跟着你”壮汉的手下也不停讽刺道。“哦?不愿意吗?”孔清眉头一皱,眼睛却是瞟向了壮汉手中的那把匕首。听到孔清的话,壮汉如同听到一个天大的笑话,自己虽然输了,但想要自己臣服,那是绝对不可能的“哼,老子来十四区多少年了,连毛……”嘶!
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/87826.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。