body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

贾二虎免费阅读全集

上一集    下一集
成长视频免费正文2021-04-19 05:10:228
贾二虎免费阅读全集老人走进木屋后就立马对源媛香吩咐道,虎免“香儿,你带着孔清去修炼吧”老人说完之后就坐在了平凳上,费阅拿起桌案上的书籍就开始翻阅。源媛香连忙点点头,读全“好,那香儿就先不打扰师傅了”砰!贾集虎免源媛香随手捡起一块小石头就丢进了小池塘里。费阅站在源媛香身后的孔清硬是不知如何与源媛香说话。读全来到小池塘已经二十几分钟了。源媛香一直蹲在池塘边上,贾集眼神迷离的看着池塘里的虾米。响久,虎免孔清才忍不住开口道,“师姐,师傅不是叫我们去修炼吗”“从来没有人敢这样对我说话,费阅也从来没有人,敢这样的直白。”“我知道,读全或许是因为我的长相,或许是因为我的身份,曾经有许许多多的人喜欢我,可因为我的性格,他们从来不敢跟我直言。”“天山阁异变之时,贾集是他出手,帮我控制住了局面。”“域外天魔爆发之时,虎免是他出手,保住了天山阁不被毁灭。”“他是那么的耀眼,费阅那么的辉煌,那么的令人心动……”“泰山崩于眼前,他却毫不变色。”“江海翻腾于顶,他却平淡以对。”“他打破了下等星域当中,不知多少的记录,他以一个宗门,五千万弟子之力,硬生生将传承了不知多少万年的三教九派七十二宗给击败!”“他至高无上,他荣耀辉煌。”“他静止之时,温柔无比,他动手之时,雷霆狠辣!”“他开创了一个时代,也拯救了一方世界。”“无数人以他为荣,无数人在见到他的时候,无不退避三舍,恭敬称尊!”“我不知道,为何数千年的时间,他依旧没有进入中等星域,以他的修炼速度,明明可以的。”“但是……”“我愿意等!”“我愿意为他,舍弃一切的东西!”“宗门、修为……”“这些于我而言,不及他万分之一。”“我若有进入中等星域的那一天,那一定不再是孤身一人。”“从那之后,若再有人问我的身份,我一定会说……”“我是他的妻子,而不是,他的朋友,更不是,他的阁主!”……贾二虎免费阅读全集苏寒,呆呆的坐在那里。他望着任清欢脸上,那从来没有过的笑容,整个身体,都在此刻有些僵硬。他知道任清欢到底是为何,不去中等星域。可他从来没有想过,以任清欢的性格,居然会一口气将这些,全部都吐露出来。面前的倩影,与曾经,似乎有些不一样了。可不知为何,那湿润的双眸当中,有两道身影重叠。最终,又是化作了此刻,坐在自己对面的人儿。“我在等你。”任清欢深深的吸了口气,笑容又是浓郁了许多。“苏寒,我在等你,一直都在等你。”
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/890289.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。