body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

纯菜

上一集    下一集
天天视频apk正文2021-04-19 19:58:05621
纯菜凌霄让龙辰和林北待在远处等他,纯菜而他自己,则来到这里迎接黑龙王等人。决战,纯菜就在今夜结束吧。纯菜他的手中有两把剑。一把是紫电剑,纯菜一把是覆雨剑。覆雨剑可以借助水属性增幅效果,纯菜变得更强,还有自带的特技可以产生恐怖群攻效果。紫电剑拥有特技“紫电惊世”,纯菜可以让紫电剑在半个时辰时间里晋升为仙品宝器。仙品宝器的攻击,纯菜不用多说。纯菜漆黑的长。纯菜漆黑的眸子。正常修炼的话,纯菜根本不可能十年以下突破的。反正历史上,纯菜从来没有过。人王是出道即巅峰,纯菜他诞生的那一刻,就是玄界最强大的存在。纯菜跟凌霄的情况截然不同。而且,纯菜突破就突破嘛,这家伙竟然还引来了法则之怒。连主宰之王都给惊动了?这也太不可思议了吧。不过,永生大帝会任由他如此突破吗?永生大帝虽然瞧不上凌霄,可是对凌霄的天赋还是非常忌惮的。≈1t;i≈gt;≈1t;/i≈gt;绝对不可能任由凌霄突破下去。此时的凌霄,被一股奇异的能量包裹了身体。这股能量属于霸天武魂释放出来的。似乎是在对抗法则之力。他有一种感觉,自己好像要参悟到兽神之体状态了。那可是比兽魂变身更高一个层次的状态。下面的战斗早就不进行了。所有人都被天空中诡异的情况给吸引了。这让那些莲华大帝的卧底很不满意。此时,天空好像越来越低。一股可怕的威压,让人们都不得不匍匐在地上,战战兢兢。法则之怒,四域九界的武者只是听说过而已,但是从未见过。因为从来没有一个武者可以触动法则之怒。纯菜这里毕竟只是玄武大6的四域九界。一般情况下,根本不可能出现能够威胁到主宰之王的存在。但偏偏,凌霄就是个特例。他的存在,太过特殊,已经产生了威胁到主宰之王的气息。所以主宰之王才能降下法则之怒。如果他在这场可怕的法则之怒下存活下来,实力必然会出现质得飞跃。反之,他就会化成一撮黄土,彻底消失在天地之间。法则之怒的气息越来越浓。就连一些实力低微的武者也能感受到了。永生大帝想要趁此机会击杀凌霄,可是他忽然现,自己在恐怖的法则面前,简直不值一提。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/89594.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。