body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

xingaixiaoshuo

上一集    下一集
综艺大热门正文2021-04-18 07:38:383926
xingaixiaoshuo古剑被叶凡从背后拔出,眨眼便已是在身前劈出了数十道剑芒。前端冲来之人身上血痕不断闪现,鲜血流淌,有些更是直接被叶凡给劈飞了出去。“司徒明,给我拿命来!”此刻人太多,叶凡再战下去定然又是持久战,而方才使用武技合招,使得他脑海的精神之力已经耗去了一半有余,已然无法像当日那般挥霍了。“刷!”叶凡此话言罢,身子便已经出现在司徒明的身后,直接一剑朝其后背劈去。射人先射马,擒贼先擒王的道理他还是懂的,今日必须要抓住司徒明,否则近百位强者也不是他能对付的了的。“给我滚!”感觉叶凡的身影突然出现在身后,司徒明大惊失色,直接把手中的华春扇往后射了过去,自己的身形则是往前狂奔。震荡不断的产生,外溢的纯元之力虽然依旧在被大钟所吞噬,但在此期间却开始缓缓变化,变的无色无相,无声无息,就如同一阵微风,让人心生荡漾,却又蕴含恐怖力量。这便是大地的力量,包容一切,也能摧毁一切,深沉雄厚,足以让任何修炼者尊敬。而与地相合,便是遵循大地的律动,让醇厚的纯元之力染上大地的力量,化为混元之力。此刻叶凡已经完全沉浸在这股大地力量下,一丝丝无形的力量正缓缓进入他的身体,改造着他的全身。修炼一途,逆天而行,却又得应天得道,只有这样,才能得到真正的正道之力。而这大地之力正是其一,它除了将纯元之力化为混元之力外,还能提升修炼者全身各种各样的力量,特别是体魄。“砰砰砰!”叶凡此刻体内翻江倒海,正发生着激烈的剧变,气息疯狂上升,远远超过了提升修为所带来的提升,而原本已经堪比王级四重妖兽的体魄,也在不断的加强。“锵……”正当叶凡提升间,外界却是彻底炸开了锅,噬天钟剧烈震颤,上端闪烁的金光已经变得有些杂乱无章。而地面则是有所规律、连绵不断的震颤起来,这震动的源泉正是噬天钟的内部,里面一股浩然的力量好似在缓缓酝酿第三百零九章破钟而出“小姐,这……这是大地律动,叶凡居然和你一样都领悟了深层的大地之力!”感受脚底下的土地震颤的越来越厉害,朱云顿时对着身前的王欣若惊骇说道。领悟混元之力有很多办法,正常的修炼者一般都是在地震之中有所感悟,却是无法体会到大地深处真正的力量。唯有一些天资卓越的惊才艳艳之辈,才有机会参悟真正的大地之力,也就是所谓的大地律动,王欣若先前是如此,而叶凡此刻也是如此。一旦领悟成功,不仅全身实力有极大的提升,未来的混元之力也将比正常的强上许多,也算是天才的特权。此刻王欣若美眸中也尽是惊芒,沉默半响才喃喃叹息了一句道:“叶凡的大地之力,领悟的比我更深!”此话透着王欣若些许的不甘与丝丝嫉妒,但更多的还是惊喜与吃惊,毕竟叶凡能在绝境之下领悟大地律动,着实不容易。“真……真的!”朱云听到这话,脸上的惊骇更甚。领悟大地的律动,主要看周遭大地的震颤强度,领悟的越深,震颤的便越激烈,同时涵盖的面积也会更远,而当初王欣若领悟混元之力时,周遭十里内都被震为平地,使得凌霄殿损失惨重,但是此刻叶凡,显然不止于此。xingaixiaoshuo“轰轰轰!”在山坳处内部,许多弟子都已经被震倒在地,而原本处在一些半山腰的裂地弟子,此刻也被迫来到下方,在大地的震颤中,身子东倒西歪,只能用混元之力来维持站立。这强烈的震动不仅局限于山坳的内部,更是连绵不断的传到了外界。叶凡所引起的大地律动,所覆盖并不是十里,而是至少百里之地。百里范围内,大地上的一切都被大地的律动所影响,远处重重山岳被震塌,一时间山崩地裂,尘土飞扬,恍惚间就如同末日来临一般。此刻整个飞蝗殿弟子居所也在覆盖范围之内,突然出现的剧烈颤动使得里面一些正在修炼的飞蝗弟子皆是一脸惊惧的来到了外头,再这样下去,他们的屋舍必然也会被震塌。“刷!”不知何时,一个面色威严的中年人已经悬浮在弟子居所的上空,在皱眉间双手成掌,缓缓向下压了过去。“哗……”在此人恐怖的力量下,飞蝗殿弟子居所地面的震动被强行的压下,顿时恢复了平静。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/97792.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。