body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

大唐逍遥侯

上一集    下一集
瑶的欢迎会完整版正文2021-04-19 10:05:24174
大唐逍遥侯“没看到放哨的人,逍遥不过应该有暗哨,先不着急,我看看情况。”凌霄闭上眼睛,大唐灵魂力释放出去,同时山河武魂运转开来,片刻之后,他就睁开了眼睛。“从上边下不去,逍遥这个悬崖太过陡峭,逍遥以咱们四个的轻功,不小心就会摔死,不过距离这里不远处有个通道,平时是隐蔽的,那里虽然有守卫,但并不多,咱们四个可以应付。”凌霄一边说着,大唐一边纵身朝着其中一个方向冲去。这一次阴然没有问为什么,逍遥凌霄已经带给了他一次惊喜,这事儿再问就有点愚蠢了。不多时,大唐四个人来到了一个瀑布前面。逍遥“跳过去。”凌霄带头轰出一拳,大唐将瀑布直接打穿了一个洞,而后瞬间窜了过去。其余三人有样学样,逍遥都穿过了瀑布。大唐金剑尊者已经回到了他的老巢之中。迎接他的,逍遥是一个粗犷的汉子,硬如钢针的胡须可是相当有特点。大唐金剑尊者将圣子府生的事情告诉了此人。逍遥此人登时勃然大怒。“好个凌霄,大唐竟然敢杀金枪,我不管他是什么东西,一定要灭了他!”那粗犷壮汉吼道。金剑尊者冷冷道“烈火王,有你这句话就足够了。这凌霄非死不可,我还要凌霄和他的帝国一起陪葬。”≈1t;i≈gt;≈1t;/i≈gt;粗犷壮汉便是烈火王。此人一身实力,其实比金剑尊者还要强悍。虽然修为相当,可战斗力却极为彪悍。他们五个实力最强大的,应该还属天行客。排名第二的是烈火王。排名第三才是金剑尊者。第四是金刀尊者,最后才是金枪尊者。烈火王擅长烈火秘法,攻击力在五人之中可算是非常强悍了。“要怎么做,直接动手吗?”烈火王问道。“不可!”金剑尊者摇了摇头道“虽然金枪是咱们五个之中实力最差的,但那小子能够两招击杀金枪,这一点,连你我都办不到。≈1t;i≈gt;≈1t;/i≈gt;所以即便你我联手,恐怕也不是他的对手。还得另想办法才行。”大唐逍遥侯金剑尊者虽然着急杀死凌霄,不过他是个冷静谨慎的人,不会贸贸然去作死。“我就不信,我们四人联手还杀不死他?”烈火王又道。“当然可以,但我们也得付出惨重的代价。放心吧,这个事儿我已经想好了。你只需听我的吩咐就行,保证凌霄会死,而我们可以毫无伤。”金剑尊者向来都是五个人之中的智者,一般脑力劳动都由金剑尊者负责的。“好,我听你的!”烈火王点了点头。≈1t;i≈gt;≈1t;/i≈gt;片刻之后,又有两道人影出现。正是金刀尊者和天行客。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/990634.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。