body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

www 80s com

上一集    下一集
www 80s com“三长老他还在昏迷当中,我们请了气炼师为他疗伤,但始终没能见效。”堕天门掌门洞庭真人重重的叹了口气,他怎么也没想到,陆天羽和洞虚真人会找到圣山大黑神的老巢!幸好洞虚真人尚没有生命危险,否则他怎么向宗门弟子交代!“人在哪里?带我去看看!”陆天羽说道。洞庭真人便带着陆天羽来到了洞虚真人养伤的房间。这时,他的床边已经围了几名气炼师,佟空和佟天两人也在这里照应。看到陆天羽,两人齐声道:“陆道友回来了?没事吧?”他们还不知道陆天羽的真实身份。“我没事。”陆天羽摇了摇头,而后冲着那些气炼师道:“让我乱来看看吧?”那些气炼师不认识他,所以一时没有让开,只是狐疑的看向洞庭真人。“宋长老,可知道喊价的包厢里的人是谁?”陆天羽问道。宋天宗从陆天羽的话里听出了意思,想了想道“如果我没记错的话,那件包厢是留给辛家之人的,辛家在我炼乌域界也是赫赫有名的大家族。至于你们说的那个人,我没听说过。”陆天羽点了点头。宋天宗心里一动,道“陆公子想做什么?”“要是别人我还不好意思,既然是甄天祥拍下的,那说不得也得借来用用了。”陆天羽冷冷一笑,开口说道。果然!听到陆天羽的话,马良等人相识一眼摇了摇头,这才符合陆天羽的个性。“陆公子还是不要想了,辛家不会无缘无故花这么多钱拍下这件东西的,他们肯定有用,你怕是借不来的。”宋天宗暗道陆天羽想的太好了,这种东西,辛家怎么可能借给他,别说陆天羽,珍宝楼都未必能从辛家借出东西来。摇了摇头,宋天宗转移话题道“马上就到了陆公子你的东西上场了……”陆天羽知道他的意思,淡淡一笑,掏出一个储物空间来递给宋天宗。宋天宗神色一喜,连忙接过查看一番,结果看到里面的东西后,只觉得两眼一黑,差点晕过去,颤抖着声音道“陆……陆公子,这就是你要拍的东西?”储物空间里既不是丹药、玄兵,也没有天材地宝,只有简简单单的三张符纸。在炼乌域界,符纸只有两个作用,要么就是布制阵法,要么就是用来记录信息。以陆天羽的监视修为,记录的信息也就罢了,定然不值钱。唯一剩下的只有禁制阵法了,但以陆天羽的禁制修为,他能布出什么禁制阵法来?况且,这种场合下,哪怕在高的禁制阵法,也不值钱。陆天羽拍卖这种东西,跟开玩笑差不多。陆天羽看出了宋天宗心里的想法,淡淡一笑道“宋长老,别担心,若有什么事,我会负责的。”说完,不等宋天宗反应,陆天羽便命上官楚倩拿着储物空间往拍卖台走去。很快,便有拍卖场的修士,捧着那储物空间走上台。中途被打断,孙先生并不意外,这种情况并不少见,只是心底有一丝丝惊讶,毕竟,珍宝楼所有要拍的东西,都是提前准备好的,鲜有中途插进来的。摇了摇头,孙先生笑道“诸位,现在临时插入几样拍卖品,至于什么拍卖品老夫也不清楚,不过,是记录在符纸上的,应该是禁制一类的东西……”完了完了,这下完了!包厢里的宋天宗脸色有些发白,心都提到了嗓子眼,符纸记录的东西,再好也好不到哪儿去,这次自己要让陆天羽这小子给害死了!www 80s com后台里的许岩和梅乌老则是死死的盯着拍卖台上,一言不发。孙长老随意的把一张符纸取出来,符纸是白色的,表面上什么也看不出来,必须要精神力才能感受到上面记载的东西。当即,孙长老把自己的精神力延伸到符纸之上,细细的读着上面记载的东西,他先是眉头轻皱,而后瞳孔猛地收缩,脸上浮现出难以置信的神色来!宋天宗已经不忍心去看了,孙长老这幅表情,已经说明了所有问题。陆天羽的符纸上,记载的东西,肯定是垃圾的不能再垃圾的。然而,就在这是,孙长老的脸色陡变,苍白无血色,仿佛遭遇到了什么恐怖无比的事情一般,正当众人疑惑不解的时候,孙先生却是“噗”的一口血喷出来,连忙收回精神力。“蹬蹬蹬!”孙长老放下符纸,接连后退几步,大口喘着粗气。“孙长老,你没事吧!”许岩和梅乌老连忙冲上来,扶住孙长老。所有人都愣住,伸长脖子看着拍卖台,不明所以。宋天宗都快哭了,奶奶的,一定是里面的东西太垃圾,把孙长老给气吐血了。
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/99251.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。