body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

manbetx万博|下载首页

上一集    下一集
沈浩川秦雪菲免费阅读正文2020-11-24 01:37:3635581
沈浩川秦雪菲免费阅读那一条毁灭真龙的恐怖,川秦完全颠覆了他的认知,在他看来,这根本不可能是一名洞天如意能够施展出的一击。可事实却摆在眼前,雪菲由不得他不信。“怎么?还不服吗?冥顽不灵,免费那本王便打到你服。”方毅眸光一沉,阅读两道寒芒迸射而去,脚下也随之一踏。嘭!沈浩顿时,川秦整个大殿为之一颤,方毅的身形也仿佛一瞬间被拔高,如同一尊天地巨人,周身龙影缠绕,威压四方。人群无不吓得连连避退,雪菲脸上满是恐惧之色。哪怕玄阴护法也差不多,免费脸色刷的一下,便全白了,脚下也不禁下意识的后退。真龙之威,阅读对着万物皆有着压制作用。领先的黑色海蛇神情变得恐惧无比,沈浩之前已经来了一个如此了得的人物,转眼又来了一个,他如何不慌。至于其它阴灵,川秦更是吓得不敢动弹。开玩笑,雪菲这样的手段,借他们十个胆也不敢再造次。“你……你们到底是什么人,免费想干什么?”黑色海蛇声音颤抖,阅读脸上透着绝望。。手机版更新最快网址离开山谷,方毅回头看了一眼,眸光有些深邃。帝剑一的一番话,无疑给了他莫大的震撼。不过,这些离他还有些远,眼下最要紧是找到九州弟子的下落,至于其它的,以后再说。当即,他便消失在视线内。“黑鸦兄,有机会給本王引荐一番,这一次完全是误会。”青冥山某处,青鳞妖王满脸堆笑。黑鸦十分受用,曾几何时,像青鳞妖王的这样的人物,会和自己称兄道弟,可如今,他岂能不得意。“好说!妖王放心,只要黑某跟君上解释一番,君上应该不会怪罪。”“不过,这还要看妖王的诚意了。”黑鸦一幅你懂的意思。青鳞妖王岂能不明白,嘿嘿一笑,道“黑鸦兄说的是。”话落,只见他大手一探,一只储物戒便出现在他手中。“咳咳!”黑鸦轻咳了两声,明显有些紧张。但还是故作镇定的说道“妖王大人千万不要误会,这些东西黑某只是转交给君上,彰显你的诚意,从而让君上宽恕你的冒犯之罪。”“明白!这些就当是本王向方公子赔罪的。”青鳞妖王到是毫不在意,也许是出于对自己的信心,一个紫府境,岂敢贪下他的东西。又或许,他是真的不在乎,能借此和方毅拉上关系,损失一点又算得了什么。须知,连青冥老祖皆不是对方一击之敌。“妖王大人明白就好!”黑鸦内心狂喜。因为以他对方毅的了解,这件事方毅恐怕根本懒得追究,连他,几次挑衅方毅都还活得好好的。更何况青鳞妖王,对方只是在维护自己的地盘,而且还是被虐的那一个。所以,这些东西他大可……正当他无比兴奋,就要接过储物戒时,突然,一道三色神芒闪过,一道身影凝聚在了他的身前。“公……公子!”见来人,黑鸦顿时脸色泛白。不过他反应倒是极快,连忙将储物戒呈了上去,口中道“见过公子,这是妖王大人为表歉意,孝敬公子的。”“对对!小妖有眼不识泰山,望公子海涵。”
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/show/99cRLR.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
    ©2019 Powered By 伊人影院-伊人久久精品99热超碰-伊人久久综在合线亚洲 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。